pdf Factory - Ing. Petr Falek - DesignCAD

Ing. Petr Falek - DesignCAD
Přejít na obsah

pdf Factory

Nadstavby
Datum poslední editace této stránky: 30.04.2021

PROČ VÁM TENTO PROGRAM NABÍZÍM SPOLEČNĚ S DesignCADem ?

  • Program je vhodný pro vytváření tzv. elektronické dokumentace pro potřebu výběrových řízení a úřadů > tisk výkresů z DesignCADu i z textového editoru do PDF, protože můžete vytvořit jediný PDF soubor, který obsahuje technickou zprávu, výkresy, fotodokumentaci a oskenované doklady. ...a to vše ve správném pořadí, případně opatřené heslem proti nežádoucímu otevření, kopírování či tisku!

  • Spojení obou programů (DC a pdfFactory) umožňuje dokonalý tisk vašich velkých výkresů na zakázku, pokud nevlastníte velkoformátovou tiskárnu či plotr. Nejprve sami hotový výkres "vytisknete" pomocí fiktivní tiskárny pdfFactory a vytvoříte PDF soubor,  který obsahuje výkres např. v měřítku 1:50 na formát A1. Soubor předáte firmě, která vám vše vytiskne bez nutnosti nějaké korekce, nebo instalaci jakéhokoliv CADu.

  • Export výkresů do PDF z DC totiž takovýto komfort neumožňuje.pdf Factory 7

CENA | 1.100 bez DPH (1.331 včetně DPH)


> Nástroj na tvorbu dokumentů typu PDF, vhodné k publikování na webových stránkách, odesílání emailem nebo archivaci.
> Vytvoření PDF dokumentu nebo tisk na papír: pdfFactory vám umožní vytištění dokumentu nebo vytvoření PDF bez nutnosti tisknout dokument z aplikace dvakrát. Pro tisk není potřeba Acrobat Reader.
> Slučování více tiskových úloh do jednoho PDF souboru: Snadné vytvoření PDF dokumentu obsahujícího materiál z různých zdrojů. Například dokument psaný ve Wordu může mít úvodní list vytvořený v Quarku, a doplněk s financemi v Excelu.
> Okamžitý náhled vytvářeného PDF dokumentu: Rychlé zobrazení vytvářeného PDF dokumentu, bez nutnosti jeho uložení a následného otevření v prohlížeči Acrobat.
> Šifrování a zabezpečení PDF souborů: Omezení neautorizovaných úprav a bezpečnější zasílání důvěrných informací.
> Vkládání písem: Zajištění věrného zobrazení dokumentu i v případech, kdy použitá písma nejsou na počítači kde je dokument otevírán k dispozici.
> Vkládání a odstraňování stránek: Vymazání nepotřebného materiálu ještě před vytvořením PDF souboru. Tato funkce je obzvlášť užitečná při tvorbě PDF souborů z dlouhých zpráv, emailů a webových stránek.
> Rychlé odesílání PDF dokumentů elektronickou poštou: Jediným kliknutím myši odešlete PDF pomocí vašeho oblíbeného programu pro práci s poštou. PDF dokument lze také snadno zkopírovat do schránky, a přenést do již existující emailové zprávy.
> Automatické ukládání: Uložení vytvořených PDF souborů na disk, do zvolené složky.
> Hypertextové odkazy: Zachování funkčních URL odkazů v PDF dokumentu umožňuje snadné otevírání webových stránek nebo odesílání emailů.

> Uložení dokumentu v FP formátu: Umožňuje pozdější přidání dalšího obsahu do dokumentu

> Integrovaný panel se seznamem tiskových úloh: Zobrazuje všechny tiskové úlohy, ze kterých se bude PDF soubor vytvářet a umožňuje jejich snadnou reorganizaci.

> XP/2003/Vista/2008/7/8/2012/10/x64

OBJEDNÁVKA:

Zobrazit košík >> zde

Vložit do košíku
>> zde

Přejít na c
eník >> zde

Napsat
E-mail >> zde

pdf Factory Pro 7

CENA | 2.200 bez DPH (2.662 včetně DPH)


> Nástroj na tvorbu dokumentů typu PDF, vhodné k publikování na webových stránkách, odesílání emailem nebo archivaci.
> Vytvoření PDF dokumentu nebo tisk na papír: pdfFactory vám umožní vytištění dokumentu nebo vytvoření PDF bez nutnosti tisknout dokument z aplikace dvakrát. Pro tisk není potřeba Acrobat Reader.
> Slučování více tiskových úloh do jednoho PDF souboru: Snadné vytvoření PDF dokumentu obsahujícího materiál z různých zdrojů. Například dokument psaný ve Wordu může mít úvodní list vytvořený v Quarku, a doplněk s financemi v Excelu.
> Okamžitý náhled vytvářeného PDF dokumentu: Rychlé zobrazení vytvářeného PDF dokumentu, bez nutnosti jeho uložení a následného otevření v prohlížeči Acrobat.
> Šifrování a zabezpečení PDF souborů: Omezení neautorizovaných úprav a bezpečnější zasílání důvěrných informací.
> Vkládání písem: Zajištění věrného zobrazení dokumentu i v případech, kdy použitá písma nejsou na počítači kde je dokument otevírán k dispozici.
> Vkládání a odstraňování stránek: Vymazání nepotřebného materiálu ještě před vytvořením PDF souboru. Tato funkce je obzvlášť užitečná při tvorbě PDF souborů z dlouhých zpráv, emailů a webových stránek.
> Rychlé odesílání PDF dokumentů elektronickou poštou: Jediným kliknutím myši odešlete PDF pomocí vašeho oblíbeného programu pro práci s poštou. PDF dokument lze také snadno zkopírovat do schránky, a přenést do již existující emailové zprávy.
> Automatické ukládání: Uložení vytvořených PDF souborů na disk, do zvolené složky.
> Hypertextové odkazy: Zachování funkčních URL odkazů v PDF dokumentu umožňuje snadné otevírání webových stránek nebo odesílání emailů.
> Uložení dokumentu v FP formátu: Umožňuje pozdější přidání dalšího obsahu do dokumentu
> Tvorba formulářových dopisů: Formulářové dopisy lze vytvářet stejně, jako u tištěných dokumentů. Můžete vytvořit a používat různé hlavičkové papíry a formuláře, pro různé příležitosti. (pouze Pro)
> Vkládání záhlaví, zápatí, čísel stránek, vodoznaků. (pouze Pro)
> Záložky a obsah: Automatické nebo ruční vytvoření záložek v PDF souboru pro snadnější navigaci v dokumentu. (pouze Pro)
> Konverze do stupňů šedi. (pouze Pro)
> Podpora formátu PDF/A-1b: PDF/A je oficiální archivační verze formátu PDF souborů definovaná standardem ISO 19005-1:2005. Jedná se o zúžení definice formátu PDF tak, aby bylo možné soubory uložené v PDF/A otevřít beze ztráty informace i všemi budoucími verzemi softwarových nástrojů. (pouze Pro)
> Vícenásobná konfigurace pdfFactory Pro: Vytvoření několika pdfFactory Pro tiskáren s různými předvolbami tisku. (pouze Pro)
> Integrovaný panel se seznamem tiskových úloh: Zobrazuje všechny tiskové úlohy, ze kterých se bude PDF soubor vytvářet a umožňuje jejich snadnou reorganizaci.
> XP/2003/Vista/2008/7/8/2012/10/x64
> Automatické zasílání elektronickou poštou: Vytvořený PDF soubor může být automaticky odeslán na předvolenou emailovou adresu. (pouze Pro)

> Nastavení výchozího způsobu zobrazení PDF souboru v prohlížeči Acrobat: Můžete nastavit např. výchozí zvětšení, vzhled, zobrazení záložek, apod.

> XP/2003/Vista/2008/7/8/2012/10/x64

OBJEDNÁVKA:

Zobrazit košík >> zde

Vložit do košíku
>> zde

Přejít na c
eník >> zde

Napsat
E-mail >> zde

Copyright © 2019-2020 | Ing. Petr Falek, Engineering Service | mobil +420 602 148 754 + WhatsApp + Viber | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek | mobil +420 602 148 754 | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek, Engineering Service |
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek
Návrat na obsah